Hydrovertic Systemet

Hydrovertic systemet kan tilpasses alle rum, og opskaleres gradvist - Hvilket gør det ideelt til drivhusejere der ønsker at prøve kræfter med hydroponi eller vertikalt landbrug, OG for andre der ønsker en produktion af grønt til eget forbrug, kantiner eller restauranter.

Main page
Three days graph
240497684_1535662250131101_2900904513073773108_n
242197010_2167824463372056_738963709515190729_n

Hydroponi

Hydrovertic systemet er et hydroponisk system, hvilket betyder at planter gros i vand i stedet for jord. Specifikt, bygger Hydrovertic systemet på næringsfilmteknikken (NFT), hvor næringsrigt vand løber over plantens rødder, opsamles, renses og sendes over rødderne igen. På den måde bruges hver en dråbe vand og der frigives ikke skadelige stoffer til miljøet. 
Der findes mange typer teknikker indenfor hydroponi, der alle har deres fordele og ulemper. NFT er en meget robust teknik, der muliggør en stabil og vertikal produktion uden
steriliserings kamre.

 

Vertikalt

Hydrovertic systemet er vertikalt, hvilket betyder at der gros i m3 i stedet for m2, ved at have flere lag ovenpå hinanden. Systemet er special designet til at kunne gro så meget som muligt og fylde så lidt som muligt. Derfor betjenes systemet fra de korte sider, hvilket også muliggør den gradvise skalering, da systemerne kan forlænges på langsiden.

 

Vertikalt uden hydroponi?

Som noget nyt, tilbyder Hydrovertic også systemer der bruger jord. Med jord kommer skadedyrsbekæmpelse, men til gengæld kan planterne Ø mærkes.


Software
Hydrovertic har udviklet vores egen software, der inkluderer:

- Overvågningsværktøj

- Sporing af parametre, der er essentielle for vækst: PH, vand EC, lufttemperatur, luftfugtighed, CO2 niveau

- Automatisk/planlagt/manuel distribuering af gødning

- Lagring af parametrene til analyse og optimering

Hvorfor hydroponi?

- For at løse udfordringerne i det traditionelle landbrug!

Færre kemikalier

Globalt går op til 20-40% af afgrøder tabt på grund af skadedyr og sygdomme.
Læs mere om problemet her.
Af samme grund, bruger traditionelt landbrug ofte kemi til at sikre eller rede inficerede grøntsager.


Langt de fleste sygdomme og skadedyr er relateret til brugen af jord. Når man dyrker i vand, er der derfor markant færre trusler og dermed er der ikke er behov for pesticider og andre kemikalerier. 

Mindre transport

Hvert år impoteres mere end 15 milioner kg. grøntsager til danmark, hvilket er forbundet med en endnu højere Co2 belastning.
Læs mere om hvorfor det er vigtigt at spise lokalt mad her.

Med hydroponisk dyrkning, kan man dyrke grønt hele året og dermed altid få lokale grøntsager.

Mindre vand

Landbruget er ansvarlig for 70% af vores globale vand forbrug.
Læs mere om problemet her.


Hydroponi bruger 92% mindre vand end traditionelt landbrug. Selvom teknologien endnu ikke kan bruges på alle typer afgrødre, er det en forskel der kan mærkes.

Læs mere om forskellene her.

Mindre forurening


Landbruget udleder store mængder gødning til søer, vandløb og have. 
Når gødningen opløses i vandet, bliver den til næring for alger, der danner store opblomstringer kaldet eutrofiering, hvilket har en langt række konsekvenser for vores økosystemer.
Læs mere om problemet her.

Med hydroponi dyrkes der i lukkede systemer, hvor alt næring der tilføres optages. Hydroponi nedsætter dermed udslippet med 100%.

Mere natur


61% af Danmarks areal er landbrug, hvilket resultere i skovrydninger og tab af biodiversitet.
Læs mere om problemerne her og her.


Hydroponi er 11 gange mere effektivt end traditionelt landbrug og bruger derfor mindre plads pr. afgrød.

Læs mere om forskellene her.


Derudover kan vertikalt hydroponisk dyrkning mindske arealet med antal af "etager" der gros i.

FN's Verdensmål

Vores arbejde på bæredygtig produktion understøtter FN's Verdensmål


  • 12.5: Ved hjælp af vertikal landbrug kan vi formindske overproduktion af grønt og dermed mindske madspild.


  • 14.1: Ved at dyrke grønt i lukkede systemer, bliver vandforurening med næringsstoffer fra produktionen elimineret.

Q&A

Skal vertikalt landbrug erstatte traditionelt landbrug?

Nej. Vertikalt landbrug, hydroponi og vertikalt landbrug skal eksistere i samspil.


Kan alle afgrødre gros vertikalt?

Nej. Vertikalt er bedst til kortere afgrødre, der kun skal høstes en gang.


Kan jeres system betjenes af ikke-gartnere?

Ja, vores system er designet til at være intuitivt at bruge og automatiseringen tilpasses brugerens nivau.