Hydrovertic

Hjælper dig med at omdanne dine landbrugsmetoder

Ved at opbygge modulært hydroponisk system til bæredygtig produktion af bladgrøntsager af høj kvalitet.

Landbrugssektoren i 2017 bidrog med 22,4 pct. af den totale drivhusgasemission målt i

CO₂-ækvivalenter. 

Problemer ved traditionel landbrug

Ineffektiv anvendelse af grundvand.

Globalt går op til 40 pct. af produktionen tabt årligt på grund af skadedyr og sygdomme.

Løsningen

Hydrovertic udvikler vertikale hydroponiske moduler til dyrkning af bladgrøntsager som urter, grøntsager, blomster og mange andre grønt.


Modulerne kan kombineres og tilpasses til kundernens behov, hvilket gøre det både meget skalerbart og passer til et bredt kundesegment.


Fundamentet for Hydrovertic, er den hydroponiske NFT teknologi og vores crop flow, der muliggør en mere bæredygtig og fleksibel landbrugsindustri.

Mikrolegat
Moellerens Fond
SDU Entrepreneurship Labs
LAG SOM

FN's Verdensmål

Vores arbejde på bæredygtig produktion understøtter FN's Verdensmål


  • 12.5: Vores closed loop reducerer, genbruger ressourcer og forhindrer udledning af affald og forurenende stoffer i naturen.


  • 12.6: Vi introducerer en bæredygtig produktionsopgradering til ny og etableret landbrugsproduktion.

  • 14.1: Ved at skifte til hydroponisk høst kan industrien reducere sin havforurening med 99%.

Læs mere om projektet

Turborgfonden Legat

"En gruppe studerende fra Syddansk Universitet er godt i gang med at udvikle et system for vertikal hydroponisk landbrug – indendørs dyrkning i højder med brug af mindre vand og uden jord. Flere gartnerier er begejstrede for idéen..."

Skaber bæredygtigt landbrug

"Vi laver et system, så gartnerier kan gro vertikalt i drivhusene, altså i lag. Vi sørger på den måde for, at de ikke skal udbygge haller, da vores system er tilpasse til deres drivhus, hvor de dyrker deres grøntsager, så de gror ovenpå hinanden..."

Vores Vision

Vores vision er at benytte hydroponisk dyrkning, til at omdanne den konventionelle landbrugspraksis, til en grøn og pålidelig metode til dyrkning og høste afgrøder.

Vores Team

Jacob Høj Copeland (CTO)

jc@hydrovertic.com


Jacob er ansvarlig for produktion, udvikling og implementering af produktinfrastruktur.

Rudy Mandrup Cazelles (CEO)

rc@hydrovertic.com


Rudy er ansvarlig for ledelsesmæssige beslutninger, forretningsstrategier og implementering af langsigtede planer.

Oskar (Askarbek) Pazylbekov (CPO)

op@hydrovertic.com


Oskar er ansvarlig for designet af den elektronisk arkitektur samt forstærkning af automatisering.

Iris M. Madsen (CINO)

im@hydrovertic.com


Iris er ansvarlig for det intern ledelse, salg, kundekontakt og organisering af opstartsoperation.

VORES VIRKSOMHED

Holdet bag Hydrovertic, består af fire co-founders, der er alle er ingeniørstuderende på Syddansk Universitet.


I vores tværfaglige team har hvert medlem et klart fokusområde, som de er ansvarlig for, hvilket gør vores team stærkt og dedikeret til realisering og gennemførelse af projektet.
Oskar, Jacob og Rudy mødte hinanden SDU’s entreprenør talentprogram, hvor idéen blev født og raffineret med kyndig vejledning. Efter talentprogrammet hev de Iris med på holdet for at få idéen af tegnebrættet og ud i virkeligheden.


MOTIVATIONEN

Motivationen bag at starte Hydrovertic var ønsket om at have en positiv indflydelse på miljøet og opleve spændingen ved at starte og drive vores eget virksomhed. Men på vores team var der også flere forskellige personlige motivationer der driver os. - Fra Iris, der voksede op i den finske øhav og har set de direkte konsekvens af eutrofiering, til Jacob, der har en personlig vendetta mod ekstrem brug af plast relateret til landbrug.